Radka Bechtoldová

Nike master trainer, Osobní tréninky v posilovně, Funkční trénink, Intervalový trénink.

Personal trainer, Functional trainer, Interval trainer.

Jakub Šula

Osobní trenér v posilovně.

Personal trainer in the gym.

Martin Hrazdil

Osobní trenér, lektor, terapeut a konzultant v oblasti zdraví

Specializace: 

– změna životního stylu (strava, pohyb, psychika), nastavení denních rituálů

– specializuji se na všechny věkové kategorie

– nastavení pohybu dle vašich cílů, možností a schopností

– síla, kondice, objem, zpevnění, rychlost, relaxace, meditace, dýchání, strava

– mobilita, střídáme pozice, rychlost a polohy

– jídlo podle sportu, stavu orgánů, zaměstnání a vaši stravovací historie

– vnímání organismu (trénink dle aktuální formy organismu)

– úprava jídelníčku podle časových možností

– řešení příčin vzniku depresí, blokací či únavy

Vendula Scheibová

Osobní trenér v posilovně se specializací na zdravotní problémy.

Personal trainer in the gym. She specializes  in health problems.

Jakub Vobořil

Lektor TRX, Funkční trénink, Kick-box, Tabata, NTC, Cross Workout.

Filip Špůr

Osobní trenér v posilovně, Funkční tréninky, instruktor TRX.

Personal trainer in the gym. Functional training, TRX instructor.

Filip Rata

Instruktor Funkčních tréninků.

Functional training instructor.

Martin Hauser

Osobní trenér v posilovně, lektor Boxu.

Personal trainer in the gym. He specializes in health problems. Boxing, Strenght training.